Keď tréneri a rodičia spolupracujú, deti vyhrávajú

Inštruktor lyžovania

Byť trénerom lyžovania je náročná práca. Musíte vedieť všetko o cvičení, technike, taktike, vybavení a samozrejme myslení. Musíte zabezpečiť logistiku organizácie školení, cestovania a pretekov pre skupinu športovcov a prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam spojeným s lyžiarskymi pretekmi. Okrem toho častokrát riešite aj nie až tak zábavné administratívne povinnosti, vrátane časovo náročného zostavovania rozpočtu a vykazovania výdavkov. Dobré fyzické predpoklady sa vám zídu pri prenášaní brán alebo vášho vlastného vybavenia. Plus dlhé hodiny cestovania a nedostatok spánku. Keď sa však opýtate trénerov, čo je ich najväčšou výzvou a najväčším zdrojom stresu, prevažujúcou odpoveďou sú rodičia.

Na prvý pohľad je tomu ťažké uveriť, pretože by ste si mysleli, že tréneri a rodičia majú spoločný cieľ, konkrétne, maximalizáciu lyžiarskych skúseností svojich detí a náklady. Avšak ako sme videli, aj tí rodičia, ktorí majú najlepšie úmysly nesúhlasia vždy s trénermi s tým, čo je najlepšie pre ich deti. Ba čo viac, ako rodič a zároveň športový psychológ, už som zažil aj situácie keď rodičia rozhodli úplne opačne, než tréner, čoho výsledkom bolo, že trénerova práca bola ťažšia a v skutočnosti to skončilo tým, že deťom sa skôr poškodilo ako pomohlo. Ako tréner by som mohol takéto správanie jednoducho ignorovať a dúfať, že sa problém neskôr stratí, ale to sa stane zriedka, pretože rodičia sa netratia. Ale ako všetci vieme, zaoberať sa týmto problémom uprostred sezóny, keď je všetko v plnom prúde, pravdepodobne nie je najlepším riešením. Namiesto toho môžete proaktívne vyvíjať určité kroky, aby ste budovali silné vzťahy a spoluprácu s rodičmi a skutočné predchádzali konfliktom predtým, než vzniknú. To je päť riešení, ktoré vám pomôžu, aby s vami rodičia spolupracovali. Hoci existuje nejaké dobre zdokumentované príklady, ktoré podchytávajú problémy, drvivá väčšina rodičov lyžiarov sú ľudia, ktorí to myslia veľmi dobre, ktorí majú skvelé vzťahy s trénermi svojich detí a ktorí podporujú úsilie trénerov a chcú len to najlepšie pre svoje deti – ako lyžiarov a mladých ľudí. Bohužiaľ, napriek týmto dobrým zámerom, rodičia sú tiež len ľudské bytosti často vedené len motiváciou, ktorá nie je racionálna, prospešná, ani uvedomelá. Navyše, bez toho aby rodičia sami neboli elitnými športovcami, pravdepodobne nebudú stopercentne rozumieť tomu, čo je najlepšie pre ich deti ako lyžiarov. A to je vaša práca – pomôcť nasmerovať motiváciu rodičov a vzdelávať ich v tom, čo je najlepšie pre ich deti.

Pozrite sa na to z ich pohľadu

Ak rodič za vami príde so sťažnosťou, najprv sa na to pozrite ako na záujem, nie ako na akýkoľvek druh kritiky vašej osoby. Po druhé, pokúste sa pozrieť na celú situáciu ich očami, aby ste čo najlepšie porozumeli ich stanovisku. Empatia k tomu čo hovoria a čo cítia je veľmi cenným nástrojom pri práci s rodičmi. Najdôležitejšie je – zostaňte pokojní (aj keď oni nemusia byť) a počúvajte. Rodičia potrebujú cítiť, že sú vypočutí. Je úžasné koľko konfliktov sa dokáže vyriešiť pochopením toho, prečo za vami rodič prichádza. Potom hľadajte spoločnú pôdu, aby ste im ukázali, že ste na ich strane a chcete im pomôcť. Nakoniec hľadajte win-win riešenie, kde rodičia cítia, že boli vypočutí, vy necítite žiadnu krivdu a čo je najdôležitejšie – nič z toho, čo robia rodičia ani vy, nebrzdí deti. 

Pomôžte rodičom nastaviť realistické ciele

Žijeme v športovej kultúre, kde úžasne veľa, podľa najnovších prieskumov, až 26% rodičov verí, že sa ich deti stanú profesionálnymi atlétmi alebo olympionikmi. V skutočnosti je to menej ako jedna desatina percenta. Ale rodičia sú posadnutí touto vidinou a môžu tak pre svoje deti nastaviť ciele, ktoré sú úplne nerealistické.

Ako tréner je dôležité pre vás nastaviť realistické ciele pre vašich zverencov, ktoré ich rodičia budú podporovať. A tieto ciele by mali byť predovšetkým: lyžovanie ako nevyčerpateľný zdroj zábavy pre mladých lyžiarov, podpora ich osobnostného a sociálneho rozvoja, budovanie sebaúcty, vyučovanie životných zručností, získanie celoživotnej lásky k športu.

Ak mladí pretekári získajú tieto ciele, určite budú šťastnými a produktívnymi ľuďmi. Všetky ostatné ciele, akými sú napríklad získanie univerzitného lyžiarskeho štipendia, členstva v renomovanom klube alebo olympijské medaily – to je len čerešnička na torte. Či už v osobnej komunikácii s rodičom, alebo na stretnutí tímu na začiatku sezóny môžete vzdelávať rodičov nielen o radosti, ale aj o výzvach lyžovania, realistických šanciach ich detí dosiahnuť úspech a potom viesť rodičov aby nastavili také ciele pre svoje deti, ktoré ich budú posúvať vpred viac, ako ich budú ťahať dole. 

Ukážte im, ako byť skvelým lyžiarskym rodičom

Neexistujú žiadne manuály na to, ako byť lyžiarskym rodičom. Takže nemôžte viniť rodičov za to, že nevedia, čo majú robiť, alebo za to, že robia niečo, čo je čisto (podľa vás) kontraproduktívne pre zdravie ich detí a ich ciele. Máte skvelú príležitosť vychovávať rodičov, čo by mali a nemali robiť – čo pomáha a čo škodí ich deťom. Môžete to podporovať tým, že budete vedieť špecifikovať svoje očakávania. Poskytnete rodičom konkrétne príklady prospešného a škodlivého správania. Napríklad objímanie a povzbudzovanie detí bez ohľadu na ich výsledky je dobrá forma rodičovskej podpory. Naopak, sledovanie cieľového času, debatovanie o výsledkoch a kritika ostatných rodičov nie je dobrým príkladom.

Tiež identifikujte ako môže rodičovské správanie podporiť alebo brzdiť váš tréning. Napríklad uistenie sa, že pretekári sú dobre vybavení a včas na tréningu vám uľahčuje vašu prácu. Na druhej strane vypytovanie sa trénera počas tréningu určite nie. 

Zapojte rodičov

Zapojenie rodičov do tímu je skvelým spôsobom, ako ich získať na svoju stranu. Zaangažujte rodičov do svojho programu ak je to potrebné. Požiadajte rodičov, aby vám pomohli s úlohami, ktoré odpútavajú vašu pozornosť od tréningu detí, napríklad zabezpečovanie ubytovania a stravovania počas pretekov. Ak cítite, že sa vám s rodičmi dobre spolupracuje, môžete jedného alebo dvoch z nich požiadať, aby sa stali manažérmi tímu. Ak sú rodičia aktívne zapojení do lyžiarskych pretekov svojich detí, cítia sa lepšie zapojení tým správnym spôsobom a majú skvelý pocit spolupatričnosti. A, čo je veľmi dôležité – uvidia priamo na mieste, aká náročná je vaša práca a budú oveľa ochotnejší podporovať vaše úsilie.

Komunikujte!

Rodičia poznajú svoje deti lepšie ako ktokoľvek iný. Môžete byť lepším trénerom, ak budete vedieť to, čo vedia oni o ich deťoch. Lepšie pochopíte ich potreby, silné stránky a ciele. A naopak vy poznáte svojich malých lyžiarov spôsobom, akým ich rodičia nikdy nevideli a vidíte ich v takých situáciách, ktoré majú ďaleko od normálneho rodinného prostredia. Navyše, deti môžu prejaviť kompetencie a reakcie, ktoré neukážu v žiadnych iných životných situáciách. Napríklad dieťa, ktoré je bojazlivé a úzkostlivé a zdal by sa mu terén a snehové podmienky náročné na odvahu a istotu. A ich rodičia by si nikdy neuvedomili tento fakt.

Vytvorenie príležitosti pre rodičov informovať sa o pokroku svojich detí tiež spôsobom predchádzania konfliktov predtým, než nastanú. Napríklad si môžete stanoviť konzultačné hodiny, počas ktorých sa rodičia môžu zastaviť alebo vám zatelefonovať a porozprávať sa o mladom pretekárovi (je to oveľa lepšie ako telefonát rodiča v neskorých nočných hodinách). Tieto konverzácie sú pre vás skvelou príležitosťou dozvedieť sa niečo o rodičoch a takisto rodičia sa dozvedia niečo viac o vás. Výsledkom je bližší vzťah, viac dôvery a lepšia komunikácia a spolupráca. 

Rodičia sa často cítia ako piate koleso na voze, keď majú byť vypočutí trénermi. Môžete tomu predísť tým, že im proaktívne budete poskytovať spätnú väzbu o ich deťoch. Napríklad im budete mesačne poskytovať písomné správy, ktoré detailne popisujú ako sa ich mladý lyžiar rozvíja fyzicky, po stránke súťaživosti, aj psychicky. Samozrejme, tieto správy vám zaberú určitý čas ale môžem vás uistiť, že táto časová investícia sa vám vráti vo forme času a energie, ktorú ušetríte, keď by ste mali tieto správy poskytovať verbálne, v nie celkom vhodnom čase, aby ste zodpovedali otázky rodičov. 

Pamätajte si, že rodičia majú právo byť informovaní a zasahovať, pretože platia a umožňujú vám pracovať. Takže si zaslúžia vašu pozornosť a rešpekt. Ak aj vy prejavíte rešpekt voči nim, je oveľa viac pravdepodobné, že budú s vami komunikovať príjemným spôsobom. Čím viac budú rodičia budú cítiť, že veríte, že sú dobrými rodičmi, tým viac budú veriť, že vy ste dobrým trénerom. 

Ak chcete mať úspešnú sezónu, a tým myslíme dosiahnuť nejaké lyžiarske úspech, užiť si zábavu a napredovať v tomto športe, získať si rodičov na svoju stranu je kľúčové. Nie je to ľahké ale úsilie, ktoré do toho vložíte ešte pred začiatkom sezóny a potom udržiavanie ozubeného kola tréner – rodič dobre namazaného počas celej sezóny bude znamenať, že skutočnými víťazmi budú mladí lyžiari, čo je aj prvotným zámerom.

Pôvodný článok si môžete prečítať na:  https://www.drjimtaylor.com/4.0/when-coaches-and-parents-work-together-kids-win/