Komunitné stretnutie moderných disciplín

Sekcia moderných disciplín ZSL (SMD-ZSL) zorganizovala v sobotu 1.10.2022 komunitné stretnutie moderných disciplín v Kremnici. Jednalo o prvé stretnutie vo formáte, kedy sa na jednom mieste stretli zástupcovia akrobatického lyžovania a snowboardingu a spoločne s predstaviteľmi zväzu hľadali možnosti napredovania.

 Stretnutie v Kremnici prebiehalo takmer celý deň. Hlavnou témou bola vízia Sekcie moderných disciplín. Moderné disciplíny združujú rozmanité disciplíny, od ski crossu a snowboard crossu, cez alpský snowboarding, ski & snowboard freestyle, až po freeride a skki-trikke. Nakoľko tieto disciplíny neboli spolu historicky nikdy združené, toto stretnutie prinieslo množstvo nových pohľadov a konštruktívnych nápadov. Diskusia prebiehala vo veľmi priateľskom a uvoľnenom duchu. Stretnutia sa zúčastnili aj niektorí kluboví predstavitelia z prostredia alpského lyžovania, ktorí sa informovali o možnostiach spolupráce so SMD-ZSL v disciplínach Ski Cross a Freestyle. Prinieslo to tak zaujímavý moment, kedy zjazdári a predstavitelia freestyle komunity hľadali možnosti spoločnej spolupráce zjazdárskych klubov a športových odborníkov z moderných disciplín. Zúčastnení boli zástupcovia celej komunity MD: kluby, tréneri, rozhodcovia, predstavitelia za snowparky, rodičia a iní zainteresovaní.

Rozhovory sa týkali nosných kapitol vízie moderných disciplín: nárast členskej základne, vybudovanie klubovej štruktúry, vzdelávanie trénerov a rozhodcov, posilnenie športovej infraštruktúry, organizácia domácich a medzinárodných podujatí, systém a fungovanie štátnej reprezentácie a prebiehajúce i pripravované rozvojové projekty. Vízia a jednotlivé balíky projektov boli pripravované sekciou 8 mesiacov v odbornej pracovnej skupine pod vedením manažéra sekcie Jána Jakubča a jednotlivých členov: Michal Molotta a Ján Kriváň (vzdelávanie ZSL), Matej Matys (snowboarding), Peter Lengyel (akrobatické lyžovanie), Kristián Tomančík (SNB FIS rozhodca), Dávid Gašparovič (akrobatické lyžovanie). Pracovná skupina vytvorila komplexný dokument s plánom a jeho krátkodobými aj dlhodobými cieľmi..

Niektoré projekty sa už začali realizovať, ako napríklad spoločné kempy reprezentácie a talentovanej mládeže. Jeden z projektov športovej infraštruktúry je aktuálne vo finálnej fáze a ďalšie projekty v oblasti nárastu členskej základne čakajú na otvorenie zimnej sezóny. Onedlho budú vypísané termíny na trénerský kurz v snowboardingu alebo akrobatickom lyžovaní a rozhodcovský kurz 1.st. Zároveň každý člen moderných disciplín môže sekcii predložiť zaujímavé projekty a nápady, ktorými sa sekcia bude zaoberať. „Je jednoduché pracovať s nadšencami a športovými odborníkmi, ktorí ťahajú za jeden povraz. Početnosť na stretnutí ma príjemne prekvapila, museli sme dokladať stoličky v miestnosti. Rovnako tak ma prekvapila aj prítomnosť zjazdárov. Moderné disciplíny majú veľký potenciál na rast a toto stretnutie je toho dôkazom. Prebrali sme spolu množstvo tém, konštruktívna debata prispela ku dôkladnej informovanosti a vyústila k jednotnému záveru: musíme sa spolu aktívne pustiť do práce. Komunita fungovala dlhšie z nadšenia a radosti, no bez systému. Organizovanosť a systém, ktorý pozostáva z cielenej podpory zväzu, klubovej štruktúry a edukovaných trénerov dáva možnosť budovať širokú základňu mládeže. To je aktuálne prioritou sekcie. Zväz dáva pravidlá a ponúka príležitosť, no šport tvorí komunita. Preto verím, že spoločnou prácou vieme veľa zmeniť už za jeden olympijský cyklus.“ povedal na margo stretnutia manažér SMD-ZSL Ján Jakubčo. Na záver dodal, že podobné stretnutia plánuje sekcia organizovať pravidelne: „Určite plánujeme stretnutie po zimnej sezóne. Je potrebné stretávať sa a priebežne si povedať, čo sa robí dobre, čo sa môže robiť ešte lepšie a v čom si vieme pomôcť.“

Sekcia moderných disciplín zriadila informačný kanál pre kluby, trénerov a zainteresovaných členov na komunikačnej platforme Whatsapp. Žiadosť o prístup posielajte na: freestyle@zsl.sk