Naše posolstvo

    Každé jedno dieťa potrebuje pozornosť, trpezlivosť, obetavosť, pochopenie a bezpodmienečnú lásku. Okrem toho však potrebuje ešte jednu dôležitú „vec“ a tou je…

    …správny, pozitívny vzor. Niekto, z koho si môže dieťa brať príklad a vzhliadať k nemu. Obrovskou výhodou je, keď tieto vzory chápu, aký je pohyb pre zdravie dôležitý a neboja sa ho propagovať ako neodmysliteľnú súčasť každodenného života.
    Športy motivujúce k pohybu sú prostriedkami, ktoré v deťoch prebúdzajú chuť pracovať na sebe s nadšením a vytrvalo. My chceme dopomôcť k prirodzenej hravosti a súťaživosti. Sme odhodlaní dať deťom prostriedky na to, aby sa samé chceli stať lepšími.
    Jednou z mnohých kladných stránok športu je, že keď si ho raz človek zamiluje, bude ho baviť do konca života. Preto je dôležité, aby sa deti aj vďaka nám zaujímali o šport už v čo najútlejšom veku. Aby dostali dobrý základ, na ktorom by mali chuť pracovať ďalej.
    Na to, aby z nich nevyprchala motivácia je potrebné aby dostali podporu či už od rodičov, alebo od organizácie, ako sme my. Projektom, ktorý nesie názov „Podporme lyže“ a vytvorením ZSL sa zameriavame najmä na deti, ktoré prejavili záujem v lyžovaní.
    Našim cieľom je naučiť deti lyžovať zábavnou formou, vytvoriť im pozitívny vzťah k pohybu a k športu. Dať im starostlivých trénerov, ktorí garantujú osobitný prístup ku každému jednému dieťaťu.
    Cieľom projektu je dať možnosť každému jednému dieťaťu splniť si svoje lyžiarske sny.