Oznam o konaní riadnej konferencie ZSL, o.z.

Konferencia Zväzu slovenského lyžovania, Martin

Dňa 29.6.2020 (pondelok) o 11:30 sa bude na Mestskom úrade v Martine konať riadna konferencia Zväzu slovenského lyžovania, o.z.

Všetkým členským klubom, respektíve ich delegátom boli zaslané mailom pozvánky, ktoré obsahovali program a mandátny lístok.

Celé znenie pozvánky nájdete nižšie.

 

Pozvánka