Paško: Pokračovať v nastolenej vízii, najťažšia úloha súvisí s infraštruktúrou

Martin Paško dostal na štvrtkovej 4. Konferencii Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) veľkú dôveru delegátov, aby v najbližšom období viedol ZSL z pozície prezidenta. Na druhý deň po svojom zvolení za nástupcu Jána Krajčíka predstúpil pred zástupcov médií, ktorým 48-ročný nový šéf ZSL odpovedal na otázky o rôznych témach.
Ako vnímate dianie na volebnej konferencii v Banskej Bystrici?
– Včera som bol veľmi milo prekvapený, že slovenské lyžiarske hnutie sa významne upokojilo a vďaka nastaveným stanovám a pravidlám konferencia prebiehala v diskusnej rovine. Veľa pozitívnych vecí sa vyzdvihlo, na pár vecí sa kriticky poukázalo. Všetci sme sa však zhodli, že chceme budovať modernú organizáciu s prvkami komerčného charakteru. Lyžovanie a snoubording sú náš životný štýl, ktorý chceme šíriť.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post šéfa ZSL a prekvapil vás jednoznačný výsledok prezidentských volieb?
– Nebolo to ľahké rozhodnutie. Vzniklo na základe spoločnej diskusie s doterajším prezidentom, celou správnou radou a niektorými členmi. Priznávam, bol som prekvapený pomerom hlasov vo voľbách.
Aké si hlavné ciele nového prezidenta Zväzu slovenského lyžovania?
– Netreba nič vymýšľať, v tomto je to jednoduchšie. Ideme pokračovať vo vízii, ktorú sme začali napĺňať pred troma rokmi. Hlavným cieľom je naplniť organizáciu a pokúsiť sa prepojiť dva svety, a to svet občianskeho združenia a svet firemný so zámerom dosiahnuť nárast členskej základne, zabezpečiť a vytvoriť možnosť výstavby infraštruktúry a vybudovať úspešnú značku, aby sme sa znovu vrátili na mapu potenciálnych partnerov zväzu s cieľom v priebehu 15 rokov získať až 80 percent vlastných finančných zdrojov.
Ako si predstavujete nárast členskej základne ZSL?
– V súčasnej dobe máme vyše 4500 členov, približne 800 aktívnych pretekárov. Keď sa porovnáme s Českým lyžiarskym zväzom, kde pri dvojnásobnom počte obyvateľov majú 26-tisíc členov, tak máme predstavu až o trojnásobnom náraste členskej základne na 12 000. Budeme na to používať kombináciu práce a marketingových nástrojov, aby sme presvedčili širokú verejnosť, že to robíme dobre a má zmysel s nami komunikovať, byť naším členom.
Veľkou témou je mládež. Aké sú vaše predstavy v tejto oblasti?
– Som veľmi rád, že na štvrtkovej konferencii ZSL zvolili delegáti do pozície predsedu metodickej komisie šikovného člena nášho združenia, ktorý má vo významnej fáze rozpracovanosti pripravenú koncepciu ako sa venovať deťom do 12 rokov vo všeobecnej príprave s celým postupom prechodu až do juniorských reprezentačných tímov, ktoré by mali byť naším zdrojom budúcich pretekárov, ktorí nás budú zastupovať na podujatiach Svetových pohárov. Mojou úlohou je dať dokopy pracovnú komisiu športových odborníkov a zapracovať ich návrhy, riešenia spolu s obchodnými riešeniami ako tento produkt, celý systém a proces dokážeme ponúknuť potenciálnym partnerom.
V zjazdovom lyžovaní disponujeme špičkovými pretekármi na čele s Petrou Vlhovou. Aké sú plány s bežeckým lyžovaním?
– Momentálne nemáme hviezdy, ale bežecké lyžovanie považujem za jedno z najvýznamnejších odvetví, hoci jeho zastúpenie v ZSL nie je až také. Beh na lyžiach je však každopádne masový šport, finančne dostupnejší ako zjazdové lyžovanie. Takisto za pomoci odborníkov, ktorých tu z bežeckého lyžovania máme a ktorých sú tak významní, že si ich krajiny z okolia zazmluvnili na trénerstvo a poradenstvo, budeme robiť všetko pre to, aby sme ich dostali späť, do tímov a na tvorbu celkovej celej koncepcie, aby sme bežecký šport nanovo dostali tam, kam patrí.
Ako chcete budovať infraštruktúru?
– Dosiahnuť tento cieľ bude najzložitejšie. Bude pozostávať z viacerých úloh od vytypovania lokalít, rozhodnutí o lokalite, nájdení partnera, ktorý to v danej lokalite začne pripravovať, zastrešovať, dohodnúť partnerstvá so súčasnými strediskami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu, s vyššími územnými celkami a v neposlednom rade poctivou prácou na najvyšších orgánoch v oblasti šprotu ako Slovenský olympijský a športový výbor a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde existuje Fond na podporu športu. V rámci tohto fondu sa chceme prostredníctvom projektov uchádzať o možné príspevky, lebo bez štátnej podpory či podpory z tohto fondu nebude mať zväz nikdy zdroje, aby dokázal vybudovať tréningové centrá.