Podcast NŠC s Mariánom Vanderkom o periodizácii v športovom tréningu

Národné športové centrum (NŠC) pripravilo ďalší zaujímavý podcast – tentoraz s dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu UK, prof. Mgr. Mariánom Vanderkom, PhD. V poradí 22. športovom podcaste sa dozviete o periodizácii v športovom tréningu. S Vanderkom sa na túto tému rozprával Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci športovej diagnostiky NŠC. V podcaste odzneli odpovede aj na nasledujúce otázky:

Čo je periodizácia v športe a prečo ju autori vytvorili?
Aké sú základné koncepty a modely periodizácie?
V čom sa zmenil tradičný prístup k periodizácii v posledných 10 – 15 rokoch? Je stále aktuálne trénovanie podľa “základných modelov”?
Aké sú nedostatky základných modelov periodizácie, resp. v akých športoch sa dnes nedajú využiť?
Aký je rozdiel v periodizácii medzi rôznymi športami?
Aké sú ďalšie doležíte premenne tréningového plánu? Okrem objemu a intenzity?
V akom najkratšom čase viem zrealizovať mezocyklus na rozvoj rýchlostno-silových schopností a ako?
Kde robíme najčastejšie chyby pri periodizácii a aké sú dôsledky?
Čo markantné nám priniesol vedecký výskum a prax posledných rokov v kontexte periodizácie a tréningu?
Obľúbený cvik, osobnosť, kniha?

Podcast je k dispozícii na linku:
https://sportcenter-podcast.sk/index.php/11-podcasty/70-periodizacia-v-sportovom-treningu