Prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia FIS

Zväz slovenského lyžovania s potešením a pokorou prijal rozhodnutie Rady FIS zo dňa 5.11.2021, ktorým sa stal členom širokej rodiny medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Toto rozhodnutie okrem iných práv udeľuje ZSL výlučnú právomoc prihlasovať športovcov v lyžiarskych a snowboardových disciplínach na medzinárodné podujatia FIS. Zväz slovenského lyžovania je otvorenou organizáciou pre všetkých športovcov dobrej vôle a deklaruje maximálnu ústretovosť, aby športovci boli na podujatia prihlasovaní bez obmedzení.

Všetci športovci, ktorí spĺňajú podmienky pravidiel FIS ICR pre účasť na podujatiach FIS, budú na tieto podujatia prihlasovaní v rozsahu určenom organizátorom podujatia. Keďže ZSL zodpovedá za všetkých slovenských športovcov a členov ich realizačného tímu vysielaných na medzinárodné súťaže FIS, chceme požiadať všetkých o trpezlivosť a ústretovosť do doby, kým sa v tomto prechodnom období dokončia a upravia všetky formálne náležitosti a povinnosti pre zosúladenie Vášho skutkového stavu s predpisom FIC ICR. Všetkým športovcom budeme nápomocní, aby sme predišli prípadnému diskomfortu v tejto fáze, avšak sme viazaní Stanovami FIS striktne dodržiavať ustanovenia FIS ICR pravidiel bez výnimky. Pre prihlasovanie športovcov na medzinárodné podujatia FIS,  

ZSL používa nasledovné komunikačné kontá:

alpine@zsl.sk (zjazdové lyžovanie, rýchlostné lyžovanie, lyžovanie na tráve, telemark)

nordic@zsl.sk (behy na lyžiach, skoky na lyžiach a severská kombinácia)

freestyle@zsl.sk (všetky disciplíny akrobatického lyžovania a snowboardingu)