Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

FAKULTA ŠPORTU, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
v spolupráci s partnerskými športovými zväzmi/federáciami/asociáciami

POZÝVA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – Všeobecná časť
Dátum: 22. 10. – 23. 10. 2022 *
Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15,
080 01 Prešov
Začiatok školenia: sobota 22. 10. 2022, 9:00
Elektronická prihláška: https://forms.gle/ViieSgffxBJkMszPA
Účastnícky poplatok: bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov
a oznámený individuálne po uzatvorení záväzných
prihlášok (max. cena 60 €/ účastník)
Úhrada poplatku: na účet – IBAN: SK 93 8180 0000 0070 0006 6554
Variabilný symbol: 1101070
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko
Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet
a reštauračné zariadenia)
Uzávierka prijímania prihlášok: 14. 10. 2022 do 14:00
Potvrdenie konania/zrušenia školenia: 16. 10. 2022
Poplatok uhradiť v termíne: 16. 10. – 18. 10. 2022

Oficiálna pozvánka TU: