STRETNUTIE O ZÍSKANÍ GRANTOV VYŠEHRADSKÉHO FONDU

Slovenský olympijský a športový výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú stretnutie o možnostiach na získanie grantov z Vyšehradského fondu.

Vyšehradský fond  podporuje regionálne partnerstvá medzi mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, verejnými inštitúciami a samosprávami, súkromnými spoločnosťami a neziskovými organizáciami, ako aj vzdelávacími a výskumnými centrami, ktoré prispievajú k spolupráci vo vyšehradskom regióne (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko).

Fond umožňuje podporu spoločných športových podujatí a prípadných partnerstiev v oblasti športu s relevanciou k fondom podporovaným prioritám ako napr. regionálny rozvoj, turizmus, kultúra a spoločná identita, demokratické hodnoty , spoločenský rozvoj a pod. Prostredníctvom fondu bolo v minulosti podporených viacero projektov v oblasti športu.

Informatívne stretnutie sa uskutoční  7. 12. 2023, 11 – 13:00 v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu (Dom športu, Junácka 6) v Bratislave.

Záujemci o účasť sa musia vopred zaregistrovať.

Registrácia je možná TU