4. volebná Konferencia ZSL 2022 – OZNAM

Dňa 2.8.2022 Výkonný výbor Zväzu slovenského lyžovania na svojom 21. zasadnutí zvolal 4. volebnú Konferenciu ZSL, ktorá sa uskutoční v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prezenčnou formou dňa 8. septembra 2022 (štvrtok) o 13:00 hod.

Predmetom rokovania bude okrem tradičných bodov aj voľba prezidenta ZSL, 3. člena VV-ZSL a voľby do odborných komisií ZSL.

Podrobnejšie informácie k návrhom na kandidátov, podkladom a priebehu 4. volebnej Konferencie ZSL 2022 sú priebežne zverejňované – TU