Technickí delegáti FIS sa opäť vzdelávali na Slovensku

Medzinárodná lyžiarska asociácia FIS zorganizovala seminár technických delegátov pre beh na lyžiach, ktorý sa konal 12.-14. novembra 2021 v Hoteli Barónka v Bratislave. Seminár bol usporiadaný pre delegátov z regiónu východnej Európy a balkánu. Koordinátorom týchto regiónov je Petr Mach z Česka. Aj napriek prebiehajúcej pandémii COVID-19 sa vďaka spolupráci s lokálnym TD Petrom Ďurčom podarilo usporiadať seminár prezenčne, ostatné 4 semináre sa konali online. Okrem nášho regiónu sú delegáti rozdelení do ďalších štyroch: Amerika, krajiny ďalekého východu a oceánie, Škandinávia a západná Európa.

Seminára sa zúčastnilo spolu 17 technických delegátov FIS, kandidátov a účastníkov seminára zo 7 krajín – Ruska, Českej republiky, Slovinska, Poľska, Grécka, Iránu a Slovenska. Slovensko zastupovali dvaja technickí delegáti FIS Peter Ďurčo a Matúš Jančík. Trojdňový program otvoril Petr Mach s prednáškou o FIS bodoch a pravidlách s nimi súvisiacich. Zofia Kielpinska (POL) v dvoch prednáškach informovala o úlohách TD a JURY, o spolupráci TD s lokálnymi usporiadateľmi a o dôležitosti práce TD na pretekoch kontinentálnych pohárov. Do Bratislavy zo Slovinska pricestoval aj Uroš Ponikvar, nový predseda subkomisie FIS pre pravidlá. Uroš predstavil novinky v pravidlách lyžovania a odprezentoval informácie súvisiace s prípravou tratí a štadióna a prácou TD na pretekoch v rôznych disciplínach. Spolu s prítomnými delegátmi pomocou videozáznamov preberal rôzne zaznamenané prípady a porušenia pravidiel s ktorými sa počas posledného obdobia stretli delegáti alebo ktoré sa týkajú nových pravidiel. Na záver mal prednášku Michal Malák, ktorý prijal pozvanie na seminár a podelil sa s prítomnými o skúsenosti získané prácou riaditeľa pretekov na svetovom pohári v behu na kolieskových lyžiach v Banskej Bystrici a o dôležitých pravidlách pre preteky v behu na kolieskových lyžiach.

Dôležitou súčasťou seminárov technických delegátov je aj príjímací proces nových TD. Národné lyžiarske asociácie nominujú kandidátov, ktorí sa po absolvovaní prvého seminára zaradia do prijímacieho procesu, počas dvoch rokov musia absolvovať preteky ako národní technickí delegáti, preukázať svoje praktické a teoretické schopnosti pri práci na podujatiach a pri skúškach, ktoré absolvujú na nasledujúcom seminári. Tento rok sa do procesu zaradili dvaja kandidáti z Ruska a Iránu a skúšku úspešne absolvoval nový TD Nikolaos Anastasiadis z Grécka.