V Martine pracovné stretnutie pred blížiacou sa konferenciou ZSL

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) zorganizoval pracovné stretnutie, ktorého ústrednou témou bola príprava pred nadchádzajúcou konferenciou zväzu. Tá ešte nemá stanovený presný termín konania, ale je plánovaná na koniec júna alebo začiatok júla 2021 v Martine. Rokovanie so zástupcami členských klubov ZSL sa uskutočnilo uplynulý piatok tiež v centre Turca. Zastúpenie na ňom malo 42 klubov.

“Na tomto stretnutí nepadli žiadne zásadné rozhodnutia. Bolo to klasické pracovné stretnutie, na ktorom sa vysvetlili veci ohľadom stavu projektu ZSL, ktorého zámerom je stať sa národným športovým zväzom. Primárne boli informácie v piatok smerované ku konferencii a jej príprave, k schvaľovaniu Stanov ZSL, z ktorých sa hovorilo o niektorých dôležitých statiach či bodoch. Zároveň sa v krátkosti zhrnula uplynulá zimná sezóna z pohľadu športovej činnosti. Zúčastnení sa tiež dozvedeli informácie k sídlu zväzu v bratislavskom Dome športu, od Michala Molottu o systéme vzdelávanie prvého, druhého a tretieho stupňa,” poznamenal k náplni stretnutia generálny sekretár ZSL Radovan Cagala.

V súvislosti s blížiacou sa konferenciou je dôležitá informácia ohľadom návrhu stanov Zväzu slovenského lyžovania. “Na oficiálnej webovej stránke ZSL budú zverejnené stanovy ZSL, ktoré budú v priebehu júna k dispozícii na pripomienkovanie, aby sa prípadné zmeny v jednotlivých bodoch mohli zakomponovať pred schválením stanov,” dodal Cagala.