Voľby 2022

Navrhni kandidáta do funkcie v ZSL

Vážený člen ZSL,

dovoľujeme si Vás informovať o možnosti navrhnúť kandidátov do funkcií v ZSL, ktorých bude voliť 4. Konferencia ZSL, ktorá sa uskutoční 8.9.2022 v Banskej Bystrici.

Originál návrhového lístku kandidáta je potrebné doručiť osobne, doporučene, najneskôr do 31.8.2022 do 12:00, na Sekretariát ZSL, Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava.

Návrhové lístky na kandidátov na jednotlivé funkcie sú zverejnené na webovom sídle ZSL tu: Zväz slovenského lyžovania v menu KONFERENCIA ZSL – v záložke VOĽBY