Začal sa Svetový pohár v behoch na lyžiach

Uplynulý víkend sa začal nový ročník seriálu pretekov Svetového pohára v behu na lyžiach 2021/2022 (FIS Cross Country World Cup) a aj v tejto sezóne sa účastníci a pozorní diváci stretnú s novinkami v pravidlách.

Medzi lyžiarskymi sezónami sú v jednotlivých komisiách Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) prerokovávané návrhy na úpravu pravidiel a každoročne na jeseň zasadne Rada FIS (FIS Council), ktorá tieto pravidlá posúdi a rozhodne o ich uplatnení. Tohtoročné novinky pravidlách lyžiarskych pretekov boli schválené 5. novembra 2021.

Najväčšou zmenou je uvedenie série pravidiel týkajúcich sa obmedzovania a predbiehania pretekárov. Práve obmedzovanie iných pretekárov je jedným z najčastejších porušení pravidiel. Tie sa často stávali práve v momentoch, keď sa pretekári obiehali alebo išli bok po boku v šprintoch alebo pretekoch s hromadným štartom. Aj známa situácia z majstrovstiev sveta v Oberstdorfe 2021, kde sa v cieľovej rovinke odohral incident medzi Boľšnovom a Klaebom a následné odvolanie Nórskej lyžiarskej asociácie proti diskvalifikácii Klaeba, rozdielne právne názory a nejasne definované pravidlá motivovali členov komisie FIS pre pravidlá pod vedením nového predsedu Uroša Ponikvara zo Slovinska na upresnenie znenia jednotlivých článkov pravidiel. Zmeny jasne definujú napríklad, že pretekár vpredu má právo vybrať si svoju najlepšiu trať, no nesmie prekážať rýchlejším pretekárom prichádzajúcim zozadu. Pretekári s úmyslom predbiehať, to musia urobiť tak, aby neprekážali pretekárovi, ktorého predbiehajú, s vysvetlením, že pretekár, ktorý má v úmysle predbiehať, si musí byť istý, že má dostatok miesta na dokončenie predbiehania. Dôležitým pravidlom je aj to, že ak sú pretekári vedľa seba, majú spoločnú zodpovednosť neobmedziť ostatných a v prípade pádu nie je ich incident považovaný za porušenie pravidiel. Taktiež sa jasne definuje, že predbiehanie je ukončené, pokiaľ má predbiehajúci lyžiar svoje telo pred špičkami lyží predbiehaného pretekára.

JURY na pretekoch rozhoduje podľa presného diagramu, ktorý bol tento rok opäť upravený a jednoznačnejšie definuje, aká ma byť udelená sankcia v prípade porušenia pravidiel.

FIS sa dlhodobo FIS zaoberá aj problematikou životného prostredia a klimatickej zmeny. Rada FIS rozhodla o zákaze používania akýchkoľvek produktov obsahujúcich C8 – fluórované uhľovodíky/PFOA na všetkých podujatiach FIS od sezóny 2021/2022, v súlade s nariadením EÚ 2019/1021 („nariadenie POP“) a nariadením EC 1907/2006 („REACH“-nariadenie), ktoré upravujú nakladanie s fluórovými voskami. Lyžiarske zväzy (NSA) a dodávatelia (SRS) nesmú kupovať, skladovať, predávať a používať žiadne nevyhovujúce produkty. Tímy tento fakt budú zatiaľ preukazovať čestným prehlásením a kontrolu a odber voskov môžu vykonávať verejné orgány bez predchádzajúceho upozornenia. JURY na pretekoch zatiaľ kontrolu vykonávať nebude, no v prípade porušení pravidiel hrozia rôzne administratívne procesy a sankcie.

V predchádzajúcom znení pravidiel sa porušenie klasickej techniky v individuálnych pretekoch a šprinte považovalo automaticky za ovplyvňovanie výsledku, no po novom, bude o sankcii rozhodovať JURY s ohľadom na dôsledky porušenia pravidiel.

Zavedené boli aj nové časové penalizácie. Okrem etapových pretekov (napr. Tour de Ski) sa časová penalizácia udelí aj za porušenie odovzdávky pri pretekoch tímového šprintu (+15 sekúnd) a v štafetách (+30 sekúnd).

V seriáli Svetového pohára, na majstrovstvách sveta a ZOH sa mení aj spôsob postupovania dvojíc v tímšprinte. V minulosti zo semifinále postupovali 2 najrýchlejšie dvojice z každého semifinále a 6 podľa času. Tento rok postúpia automaticky 4 najrýchlejšie dvojice a desiatku finalistov doplnia 2 dvojice podľa času.

Organizátori majstrovstiev sveta uvažujú aj nad novými disciplínami, ktoré by spestrili program MS a odbehli by sa v jeden súťažný deň – miešaná štafeta 4 x 5 km voľne (žena, muž, muž, žena) a mix šprintu dvojíc (muž + žena).

Už po prvých šprintoch vo fínskej Ruke ste mohli zaznamenať aj zmeny v šprintoch. Jednou novinkou je, že okrem bodov za celkové výsledky po finále získajú body aj víťazi kvalifikácie (15, 10, …). S cieľom zlepšiť TV produkciu a hodnotu kvalifikácie v šprinte sa zmenili aj pravidlá nasadzovania pretekárov do štartovej listiny.

Dôležitou pripomienkou pre bezpečnosť pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na pretekoch v behu na kolieskových lyžiach je, že od júla sa začne uplatňovať aj pravidlo, ktoré určuje, aké hroty na paliciach môžu byť použité na pretekoch.

Zhrnutie noviniek aj s odkazmi na videá, ktoré zachytávajú rôzne situácie si môžete pozrieť v prezentácii na adrese https://docs.google.com/presentation/d/1qcQQUwejgL-XutJICO5glr-2U4XG09RN07bMUJbBZmY/edit?usp=sharing

Kompletné znenie pravidiel:
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1637849647/fis-prod/assets/ICR_CrossCountry_2022_clean.pdf

Matúš Jančík (SVK),
Technický delegát FIS
info@matj.sk