Žiadosť o udelenie výnimky pre trénovanie a preteky členov ZSL

Zväz slovenského lyžovania sa snaží robiť maximum pre zlepšenie podmienok pre našich lyžiarov. Vaše požiadavky sme preto reflektovali do žiadosti pre hlavného hygienika SR, pána Jána Mikasa, ktorú nájdete nižšie. Navrhované usmernenia k pretekom a tréningom rovnako nájdete nižšie. Odpoveď bude uverejnená hneď, ako ju obdržíme.

 

ZSL_list_hlavnemu_hygienikovi

 

Upresnenie-klubom-ZSL-z-opatreniu-COVID-19-update-04012021-TRENING

 

Upresnenie-klubom-ZSL-z-opatreniu-COVID-19-update-04012021_pretek