ZSL predstavil klubom bežeckého lyžovania svoje vízie, najbližšie na programe detaily nastavenia práce

ZÁVAŽNÁ PORUBA – Zväz slovenského lyžovania (ZSL) je v pravidelnom kontakte s jednotlivými lyžiarskymi odvetviami, ktoré zastrešuje. Uplynulý piatok sa jeho predstavitelia zišli v Závažnej Porube so zástupcami klubov bežeckého lyžovania.

“Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo predstavenie prebiehajúcich činností a aktivít ZSL, ako aj krátkodobý a dlhodobý plán činnosti na ďalšie obdobie, ktorý vyplýva z príprav strategického plánu rozvoja lyžovania na Slovensku. Primárne sa dlhodobo prihliada na zlepšenie komunikácie, informovanosti zo strany ZSL na všetkých úrovniach štruktúry bežeckého lyžovania, čiže medzi jednotlivými úsekmi a kompetentným vedením ZSL, aby bolo zabezpečené zviditeľnenie a obojstranná transparentnosť v nastavených pracovných procesoch,” priblížil Ladislav Smolen, výkonný viceprezident obsah rokovania s činovníkmi bežeckého lyžovania.

ZSL na čele s výkonným viceprezidentom Ladislavom Smolenom a generálnym sekretárom Radovanom Cagalom odprezentovalo v Závažnej Porube systém fungovania športového zväzu. “Predstavili sme jeho víziu, misiu, ciele, stratégiu, štruktúru a predbežný spôsob financovania. Prerokovala sa aktuálna situácia v zmysle komunikácie autorít MŠVVaŠ SR, SOŠV, FIS a jednotlivých krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby bola zaručená a pokrytá kontinuálna práca registrovaných klubov a ich športovcov. Dôležitý je dátum 30. apríla 2021 a zasadnutie valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru, ktoré určí ďalší posun smerovania ZSL ako budúceho potenciálneho národného športového zväzu,” poznamenali Smolen s Cagalom k náplni stretnutia so 17 zástupcami z dvanástich klubov bežeckého lyžovania:

Ľubomíra Iľanovská (ŠK Štrba LO), Marián Kazár (BK Predajná), Marián Baláž (ŠK Štrba LO), Lukáš Nemčík (LK Metropol Košice), Lucia Repková, Martin Pavella (KBT Spiš), Matúš Jančík (ŠK Štrba LO), Mário Kubiš (LK Ski team Jase látky), Tomáš Gemza (ŠK Štrba LO), Ján Tomahogh (KBL Turčianské Teplice), Ondrej Tuka (KBL Jasná), Ján Holiga (ŠKP Martin), Martin Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry), Pavol Kán (ŠKP Banská Bystrica), Ivan Bukas (BK Opalisko Závažná Poruba), Peter Iľanovský (KBL Jasná), Ivan Melich (TJ Tatran Hybe LO). Za ZSL sa na rokovaní okrem Smolena a Cagalu zúčastnili aj Roman Hanzel a Ivana Mrázová.

Ďalšie stretnutie na tejto úrovni je plánované na budúci týždeň, na ktorom sa budú preberať detailnejšie nastavenia systematickej práce v nadchádzajúcej olympijskej sezóne 2021/2022.