Zväz slovenského lyžovania oficiálnym členom Slovenského olympijského a športového výboru

Na dnešnom 63. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru bol Zväz slovenského lyžovania ustanovený za oficiálneho člena Slovenského olympijského a športového výboru. Delegáti zároveň schválili vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie.
Pre Zväz je to dôležitý míľnik, vďaka ktorému môže prispievať k ďalšiemu napredovaniu slovenských športovcov a skvalitneniu úrovne športovania.
„Dnes ako štatutár organizácie konštatujem, že ZSL je pripravený hájiť kľúčové hodnoty ako rešpekt, čestnosť, odhodlanie, vytrvalosť, z ktorých neuhneme. Plne si uvedomujem zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v olympijskom hnutí a nielen športom, ale aj celkovo našou činnosťou chceme prispieť k šíreniu olympijských hodnôt,“ uviedol Martin Paško, prezident ZSL.