Workshop skokanov a bežcov na lyžiach so športovým psychológom

Naša reprezentácia v skokoch na lyžiach a národný tím behu na lyžiach absolvovali workshop so športovým psychológom Michalom Murárikom.

31.10.2022 sa mladí skokani a bežci na lyžiach stretli v priestoroch Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica, aby si rozšírili vedomosti a osvojili si základné techniky mentálnej prípravy. Takáto príprava športovca zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní najlepších športových výkonoch. Vďaka spolupráci Zväzu slovenského lyžovania s Michalom Murárikom, môžu reprezentanti využívať možnosť individuálnych konzultácií. Všetci, ktorí na workshop prišli hodnotili stretnutie s pánom Murárikom veľmi pozitívne a viacerí si dohodli aj ďalšie osobné stretnutie.

Za skokanov na lyžiach sa workshopu zúčastnili Tamara Mesíková, Jakub Karkalík, Erik Kapiaš a Hektor Kapustík.

Z bežcov na lyžiach prišli Kristína Sivoková, Laura Roglová, Mariana Klementová, Šimon Adamov, Matej Horniak, Denis Tilesh, Andrej Renda, Veronika Bukasová.

MICHAL MURÁRIK, športový psychológ

Športový psychológ Michal Murárik sa venuje podpore a príprave vrcholových aj hobby športovcov pri dosahovaní výkonov. Svojou prácou im pomáha nájsť motiváciu, zlepšovať a dosahovať vytýčené ciele, posilňovať psychickú odolnosť, sebadisciplínu a mať radosť zo športu. Štúdium absolvoval na Fakulte telesnej výchovy a športu a na Filozofickej fakulte – odbor psychológia. Po skončení lyžiarskej kariéry v 25 rokoch sa 2 roky venoval trénovaniu mladých lyžiarov. Absolvoval aj psychoterapeutický výcvik v Systematickej psychoterapii, kde sa pod supervíziou učil prakticky pracovať s klientmi.