Zväz slovenského lyžovania sa stal plnoprávnym členom FIS

Medzinárodná lyžiarska federácia FIS dňa 26. mája 2022 na svojom 53. valnom zhromaždení prijala Zväz slovenského lyžovania za svojho riadneho a plnoprávneho člena. Splnením všetkých podmienok FIS pre prijatie sa tak ZSL stáva jedinou a výlučnou organizáciou zastupujúcou Slovensko v Medzinárodnej lyžiarskej federácii. Uvedené rozhodnutie ukončuje vyše rok trvajúcu neistotu slovenskej lyžiarskej komunity. ZSL toto rozhodnutie prijíma s potešením, ako výsledok poctivej a vytrvalej práce v snahe priniesť stabilnú a profesionálnu organizáciu, ktorá bude zastupovať a chrániť záujmy slovenského lyžovania a snowboardingu. Bude tak možná stabilizácia prostredia výkonu verejného záujmu v lyžovaní a snowboardingu a maximalizácia jeho rozvoja prostredníctvom jedinej národnej športovej organizácie, ktorou je Zväz slovenského lyžovania.