Cesta k práci snov vedie cez inštruktorský kurz

Kurz II. stupňa

Ako sa stať inštruktorom, trénerom, či animátorom? Čo všetko je potrebné vedieť pred kurzom a čo ma čaká priamo na svahu? Ak ešte stále hľadáte odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky o vzdelávaní v oblasti snežných športov, prečítajte si rozhovor s vedúcim lektorského zboru ZSL Michalom Molottom.

Kto momentálne organizuje kurzy pre budúcich inštruktorov? V minulosti inštruktori vychádzali z viacerých organizácii (SAPUL, SLA, Snowline), ako je to dnes?

Áno, v minulosti bolo na Slovensku akreditovaných organizácii viac, zákon o športe však dnes dáva možnosť poskytovať vzdelávanie pre budúcich inštruktorov a animátorov výhradne do rúk národného športového zväzu, ktorým je Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Koncepcii vzdelávania a organizovaniu kurzov sa venuje Lektorský zbor ZSL.

Akou zmenou prešlo vzdelávanie prijatím nového zákona o športe?

Hlavnou zmenou je, že ku základnému kurzu 1. stupňa pre inštruktora lyžovania alebo snowboardingu, ktorý sa koná priamo v stredisku, bola pridaná tzv. všeobecná časť, ktorá trvá 2 dni. Táto časť sa dá absolvovať na jednej zo štyroch športových fakúlt na Slovensku online formou. V rámci všeobecnej časti ide o získanie základných teoretických poznatkov napríklad v oblasti biomechaniky alebo pedagogiky. Animátori všeobecnú časť nemajú.

Aké kurzy pre záujemcov ZSL ponúka? V čom je zjednodušene povedané rozdiel medzi základným kurzom 1. stupňa a animátorským kurzom? Podľa čoho si majú záujemcovia z týchto dvoch kurzov vybrať?

Pre záujemcov o prácu v lyžiarskych a snowboardových školách ponúkame kurz inštruktora lyžovania resp. snowboardingu 1. stupňa a kurz animátora lyžovania. V prvom rade treba povedať, že kurz animátora sa týka len lyžovania. Pokiaľ ide o tento kurz, ide u nás o pomerne nový koncept, ale vo svete je známy už dlho. Celý priebeh kurzu je zameraný na detskú výučbu, ktorá je pri práci inštruktora absolútne kľúčová. Kurz je kratší, lacnejší a zameriava sa najmä na mladistvých záujemcov, je dostupný záujemcom už od 16 rokov. Výstupom kurzu však nie je licencia inštruktora, v budúcnosti bude absolvent potrebovať rozšírenie svojej kvalifikácie práve účasťou na kurze 1. stupňa.

Vyzerá to tak, že animátorský kurz je rýchlejšia a lacnejšia forma získania kvalifikácie. Má ale táto úroveň vzdelania nejaké obmedzenie v praxi?

Platnosť animátorského certifikátu sú 2 roky, animátori lyžovania sa nemôžu napríklad uplatniť v zahraničí. Nevýhodou je aj to, že pracujú s nižším mzdovým ohodnotením ako inštruktori.

Ako vyzerá deň na kurze?

Typický deň sa dá rozdeliť do dvoch častí – to, čo sa deje na kopci a aktivity mimo kopca. Na snehu ide primárne o tréning predpísaných jazdeckých zručností na lyžiach alebo snowboarde, plus sa k tomu vysvetľuje metodika tak, aby bol absolvent schopný pochopiť princípy, správne odjazdiť povinné prvky a naviac ich vedel zrozumiteľne vysvetliť. U kurzantov takto budujeme zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich budúcu prax. Mimo svahu sa čas venuje videoanalýze jázd, ktorá je kľúčová z pohľadu zlepšenia každého jednotlivca a tiež prednáškam v oblastiach, ktoré sú dôležité z pohľadu budúcej praxe. Dôležitou súčasťou aktivít mimo svahu je aj večerná spoločenská zábava vo vybraných dňoch.

Ako prebiehajú skúšky potrebné k ukončeniu kurzu?

Kurz 1. stupňa (lyže alebo snowboard) má predpísanú aj všeobecnú časť, ktorú je potrebné pred kurzom absolvovať. Na to by záujemcovia nemali zabúdať. V rámci všeobecnej časti ide o získanie základných teoretických poznatkov napríklad v oblasti biomechaniky alebo pedagogiky. Animátori všeobecnú časť nemajú. Skúška na kurze sa skladá z testu, ďalej tzv. metodického výstupu, čo je preukázanie schopnosti vysvetliť metodicky správne predpísaný prvok, napr. pri lyžovaní pluhový oblúk, pri snowboarde základný zosúvaný oblúk. Treťou časťou je skúška z predpísaných jázd. Výstupy a jazdy sa bodujú, pre úspešné absolvovanie je potrebné získať potrebný počet bodov.

Kurz II. stupňa

Dá sa povedať aké minimálne jazdecké zručnosti by mal mať človek, ktorý uvažuje o kurze?

Určite je dôležité, aby sa kurzu zúčastnili tí, ktorí majú pozitívny vzťah či už k lyžovaniu, alebo snowboardingu. Je to dobrý predpoklad toho, že im na ich pokroku a osobnom rozvoji bude záležať. O to v podstate na kurzoch ide. Lyžiari by mali ovládať jazdenie v paralelnom postavení lyží, relatívne rýchlo a dynamicky, samozrejme kontrolovane. Snowboardisti by mali zvládnuť plynulý základný zosúvaný oblúk na obe strany – front side aj back side. Toto sú základy, na ktorých sa dá stavať na začiatku kurzu.

Na čo ďalšie by sa mal pripraviť človek, ktorý sa prihlási na kurz? Je niečo, čo by sa nemalo opomenúť?

V prvom rade prácu inštruktora odporúčam ako prácu s najkrajšou kanceláriou na svete. Kurz je náročný na pozornosť, ale úspešnosť je vysoká. Ambíciou každého lektora je, aby všetci jeho kurzanti boli úspešní pri záverečných skúškach. Pred prihlásením sa na kurz si treba pozrieť ponuky jednotlivých lyžiarskych škôl, pričom je dobré vybranú školu skontaktovať ešte pred kurzom. Viete si takto s nimi odkonzultovať celý proces nadobudnutia kvalifikácie a tiež nástupu do práce po úspešnom ukončení kurzu. Účasť na kurze si treba doslova užiť, lebo práve tu zistíte o lyžovaní alebo snowboardingu najviac a navyše získate kamošov na celý život.

Kedy a kde prebiehajú najbližšie kurzy?

Kurz animátora – Jasná (12.-15.12.2022)
Kurz animátora – Krahule (19.-22.12.2022)
Kurz inštruktora lyžovania – Jasná (9.-18.12.2022)
Kurz inštruktora snowboardingu – Jasná (9.-18.12.2022)