Konferencia ZSL v Martine: Delegáti schválili výročnú správu a nové znenie stanov

Po štvrtkovom úspechu na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Bratislave, kde jeho delegáti vyjadrili nadpolovičnou väčšinou podporu k uzneseniu výkonného výboru SOŠV o ZSL ako nástupníckej organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku, sa v piatok uskutočnila II. Konferencia Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). V Martine sa na nej z celkovo 109 pozvaných delegátov (107 z klubov, po jednom zástupcovi športovcov a športových odborníkov) zúčastnilo 78 delegátov.

Konferencia mala tri ústredné body rokovania. “Schválili sme výročnú správu zväzu za rok 2020. Delegáti ďalej odhlasovali návrh nového znenia stanov ZSL, ktoré musia byť v súlade so zákonom o športe. Uskutočnili sa voľby kontrolóra zväzu, ktorým sa stal Ivan Boledovič,” priblížil hlavné udalosti na zasadnutí najvyššieho rozhodovacieho orgánu ZSL na martinskom Mestskom úrade generálny sekretár Radovan Cagala.