PODPORIŤ BUDÚCE ŠPORTOVÉ TALENTY MÔŽETE AJ VY

Jedným zo základných vízií a poslania Zväzu slovenského lyžovania je rozvoj športu a zvýšenie povedomia lyžovania na Slovensku. V rámci tejto myšlienky vznikol aj projekt DIEŤA NA PRVOM MIESTE, ktorý je určený pre deti od 5 do 16 rokov a je zameraný na podporu organizácie lyžiarskych súťaží v rôznych kategóriách v regiónoch po celom Slovensku.

Na naplnenie myšlienky projektu potrebujeme aj vašu pomoc, a preto sa uchádzame o darované 2% z dane z príjmu.

Na čo presne 2% pôjdu?

  • na organizáciu lyžiarskych podujatí a vytváranie vhodných podmienok pre organizovanie lyžiarskych športov po celom Slovensku
  • zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia na pokrytie lyžiarskych podujatí
  • podporu organizácie regionálnych lyžiarskych súťaží
  • umožniť čo najširšej verejnosti súťažiť v lyžiarskych a snoubordingových podujatiach

Ako môžete pomôcť?

Na projekt DIEŤA NA PRVOM MIESTE je možné prispieť aj prostredníctvom poukázania vašich 2% dane z príjmu v prospech Zväzu slovenského lyžovania o. z., aby sme spoločnými silami prispeli k rozvoju slovenského športu a lyžovania zvlášť. Nakoľko s rozvojom celého projektu stúpa náročnosť na finančné zabezpečenie, od roku 2019 je Zväz slovenského lyžovania zaregistrovaný ako poberateľ 2% z daní z príjmu právnických a fyzických osôb.

Touto cestou by sme si vás dovolili osloviť so žiadosťou o podporu nášho projektu poukázaním 2% vašich daní podľa priložených údajov. Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité výhradne na vyššie opísané ciele projektu.

Ďakujeme.

Tlačivá:

VYHLÁSENIE 2% z dane