Pokyn ZSL pre vydanie/predĺženie medzinárodnej súťažnej licencie FIS

Rozhodnutím Rady FIS zo dňa 05. novembra 2021 je Zväz slovenského lyžovania výlučným zástupcom Slovenskej republiky v štruktúrach Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. S okamžitou platnosťou rozhodnutím FIS prešla na ZSL aj výlučnosť prideľovať  športovcom, ktorí prejavia záujem štartovať na medzinárodných podujatiach FIS súťažnú licenciu (tzv. FIS kód) vrátane predĺženia platnosti už v minulosti vydanej licencie.

Predpis ZSL k vydaniu licencie FIS nájdete v odkaze Členovia na webovom sídle ZSL alebo TU.

Povinnosť vystavenia FIS licencie vyplýva športovcom z pravidla FIS ICR 200.3. a na základe pravidla FIS ICR 200.6 ZSL znáša plnú zodpovednosť za splnenie všetkých podmienok k vydaniu FIS licencie zo strany športovca.