ZSL už oficiálne zastupuje Slovensko vo vzťahu k FIS

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) s potešením prijal informáciu, ktorú vo štvrtok 18. novembra 2021  oznámil Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Podľa nej ZSL preberá s okamžitou platnosťou od SOŠV úlohy smerom k Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). SOŠV tak v zmysle rozhodnutia Rady FIS zo dňa 5. novembra 2021 už nevykonáva voči FIS činnosti v rozsahu národnej lyžiarskej federácie. 

“Toto rozhodnutie FIS nás veľmi potešilo a je pre nás veľkou motiváciou, ale aj záväzkom. Zväz slovenského lyžovania sa dlhodobo snaží o stabilizáciu situácie a rovnoprávnosť v našom športe. V našich štruktúrach pracujú profesionáli vo svojich oblastiach a sme okamžite schopní a pripravení prebrať všetky povinnosti a záväzky národného zástupcu Slovenska voči FIS. ZSL sa dlhodobo snaží byť zástupcom všetkých lyžiarov na Slovensku,” uviedol prezident ZSL Ján Krajčík.

Prezident FIS Johan Eliasch a generálny sekretár FIS Michel Vion oficiálnym listom informovali SOŠV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ZSL, že 5. novembra výkonný orgán FIS, ktorým je Rada FIS, schválil členstvo ZSL vo FIS.

“Na daný moment ZSL s okamžitou platnosťou plní všetky úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS. Zástupcovia ZSL sa môžu zúčastňovať aj na všetkých rokovaniach orgánov a odborných komisií FIS, avšak pred schválením za plnoprávneho člena FIS nemôžu na nich hlasovať. Všetky ostatné právomoci člena FIS sú zachované. Členom s plným právom hlasu sa môže ZSL stať už v máji 2022 po schválení na Kongrese FIS v portugalskom meste Vilamoura“, uviedla viceprezidentka ZSL Jana Palovičová. “ZSL vysokou mierou oceňuje úlohu SOŠV a prístup jeho pracovníkov, ktorí predviedli vysoký stupeň profesionality, nestrannosti a odborného nadhľadu v tejto neobvyklej situácii a dokázalo, že je skutočnou strechou športu aj v zložitých situáciách, akých sme boli svedkami v uplynulom období,” doplnila Jana Palovičová.