Poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvorilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022 číslo F-2022-DOT01.

Všetky potrebné informácie k výzve nájdete na nasledujúcom linku: https://www.minedu.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-v-roku-2022/.