Prvá riadna konferencia ZSL, o.z. + Fotogaléria

1. riadna konferencia ZSL, o.z., hlasovanie

Prvá riadna konferencia  Zväzu slovenského lyžovania o.z. sa konala 29.06.2020 v Martine.

V budove mestského úradu v Martine sa v pondelok, 29. júna 2020 uskutočnila prvá riadna konferencia Zväzu slovenského lyžovania. Konferencie sa zúčastnilo vedenie ZSL, o.z., zamestnanci, členské kluby a iní naši podporovatelia.

Všetkých prítomných privítal výkonný viceprezident ZSL, PaedDr. Ladislav Smolen. Informoval ich, že časť zasadnutia bude prenášaná formou livestream-u pre verejnosť. Týmto krokom sme tak umožnili zúčastniť sa našej konferencie každému.

Na úvod výkonný viceprezident ZSL, o.z. informoval prítomných o bezplatných službách, ktoré kluby ako členovia ZSL, o.z. môžu využiť. (Len pripomíname, že táto ponuka pre členské kluby stále platí, takže nás v prípade záujmu neváhajte kontaktovať.) Následne odprezentoval svoj príhovor, týkajúci sa zhrnutia sezóny 2019/2020, činností, ktoré ZSL, o.z. vykonávala alebo zabezpečovala a plánov na ďalšiu sezónu 2020/21 a v ďalšej budúcnosti.

Ing. Peter Planý, predseda Správnej rady ZSL, vyhodnotil sezónu 2019/2020 vo finančných číslach. Prítomným priblížil bilančné údaje na strane príjmov a výdavkov organizácie a ich zdroje a použitie. Skonštatoval, že Správna rada ZSL hodnotí činnosť a prácu Výkonného výboru pozitívne a v súlade s poslaním ZSL, o.z.

Na konferencii mal pôvodne vystúpiť aj člen Národnej rady SR, no nepodarilo sa mu to z dôvodu zmeny pracovného programu. Jeho príhovor prečítal predsedajúci PaedDr. Ladislav Smolen. V príhovore Bc. Richard Nemec vyjadril plnú podporu a záujem podporiť pozitívne zmeny v lyžovaní smerom k náprave nežiadúceho stavu, ktorý dnes lyžiarsky šport obmedzuje a brzdí.

Ing. Radovan Cagala poďakoval za možnosť vystúpiť na Konferencii ZSL. Vyjadril jeho názor na aktuálnu situáciu v lyžovaní a uviedol, že ZSL, o.z. sa prejavuje ako jednoznačná alternatíva a veľmi vhodná organizácia, ktorá by sa mohla stať partnerom štátu, celonárodných inštitúcií a medzinárodných inštitúcií v lyžovaní.  Dodal, že táto ambícia by sa mala pretaviť do konkrétnych aktivít v krátkodobom horizonte, nakoľko v opačnom prípade má za to, že lyžovanie na vrcholovej úrovni na Slovensku zanikne a zmení sa na športovanie na vrcholovej úrovni. K jeho príhovoru sa vyjadril aj predsedajúci, PaedDr. Ladislav Smolen doplnením, že to čo uviedol Ing. Radovan Cagala je presne cieľom a zámerom ZSL, o.z.

Nasledovala krátka videoprojekcia, ohliadnutie na predchádzajúcu sezónu, ktorú sme spolu zažili. Pozitívne slová a stanovisko k sezóne 2019/2020 a taktiež aj vyhliadky do budúcna vyjadrili za predžiakov Michal Horanský a za žiakov Rastislav Mažgút.

Predsedajúci informoval prítomných o plánovaných podujatiach, ktoré sa uskutočnia v lete 2020: Bachledova dolina – detský festival, Donovaly night run a Štrbské Pleso night run. Na všetky tieto podujatia vás srdečne vítame. Bližšie podrobnosti o jednotlivých udalostiach budeme postupne pridávať na našu webovú stránku a na aj na naše sociálnych sieťach, tak nás určite nezabudnite sledovať.

Pridávame len malé upozornenie, že členovia ZSL budú mať vstup na detský festival a night run bezplatne. 🙂

Termíny sú už určené:
11.7. v Bachledke – Bachledka detský festival,
25.7 na Donovaloch – Donovaly night run,
1.8. na Štrbskom plese – Štrbské pleso night run.

Práve na finále 1.8. na Štrbskom plese bude k dispozícii aj moderná novinka v príprave profesionálnych lyžiarov lyžiarsky trenažér od firmy SkyTechSport. Pre členov ZSL bude na Štrbskom plese prezentácia, modelový tréning a vyskúšanie si lyžiarskeho trenažéru k dispozícii bezplatne.

Program zasadnutia pokračoval diskusiou a otázkami a odpoveďami. Záujem vystúpiť v diskusii prejavil aj Igor Vlha, ktorý svojím krátkym vystúpením zhrnul situáciu a vyjadril podporu zmenám.  V samostatnom bloku opäť vystúpil aj Ing. Radovan Cagala, ktorý prezentoval hlavné znaky konceptu organizačnej štruktúry, akou by mal disponovať národný športový zväz, a ktorá je orientovaná funkčne a procesne so zameraním na napĺňanie poslania organizácie plniť štátny a verejnoprospešný záujem v športe.

V bloku otázok dostali priestor všetci, ktorí mali otázky, alebo len chceli vystúpiť s názorom a rozbehla sa živá diskusia.

Na záver Konferencia Zväzu slovenského lyžovania naprostou väčšinou schválila deklaráciu a ambíciu ZSL, o.z. stať sa v krátkodobom horizonte partnerom štátu, schválila vytvorenie záujmovej skupiny „Cech športových odborníkov lyžovania a snowboardingu,“ koncept navrhovanej organizačnej štruktúry a v poslednom bode schválila Ing. Radovana Cagalu do funkcie Generálneho sekretára ZSL, o.z.

 

Tu nájdete zápisnicu z prvej riadnej konferencie ZSL, o.z.