SEMINÁR O DOPINGU V ŠPORTE SA BLÍŽI

Vzdelávací seminár o dopingu v športe sa uskutoční v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou (SADA). Seminár bude prebiehať online formou (MS Teams aplikácia) v stredu 19. júna 2024 o 18:00 a prednášať bude Mgr. Marcel Makovič (SADA).

Cieľom seminára je:

  • Informovať o medzinárodných štandardoch v oblasti dopingu a organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti (WADA, SADA)
  • Oboznámiť s porušením antidopingových pravidiel a sankciami
  • Poskytnúť informácie o zakázaných látkach a metódach, najčastejšie zneužívaných látkach, doplnkoch výživy a dopingu
  • Vysvetliť ADAMs registráciu a systém
  • Priblížiť proces dopingovej kontroly (procedúry odberu, formulár)

Športovci a členovia realizačných tímov Reprezentačných družstiev (RD) a športovcov zaradených do Talentovanej mládeže (TM) toto školenie rozhodne ocenia, ale odporúčame ho aj športovcom s aktívnym FIS kódom. Samozrejme, všetci ostatní členovia ZSL sú vitaní.

Pokiaľ ste sa ešte nestihli prihlásiť, prosíme o záväzné potvrdenie vašej účasti písomne na emailovú adresu:

  • Branislav Brozman, branislav.brozman@zsl.sk, oddelenie starostlivosti o reprezentáciu – alpské disciplíny
  • Jana Búzeková, jana.buzekova@zsl.sk, oddelenie starostlivosti o reprezentáciu – severské disciplíny, moderné disciplíny
  • Martin Makovník, martin.makovnik@zsl.sk – parašportové disciplíny

Tešíme sa na vás.