Informácia o pripravovaných výzvach na podporu športu

Vážení predstavitelia športových organizácií, milí kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o výzvach na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorých súčasťou je aj podpora športových aktivít plánovaných na nasledujúce obdobie jeseň 2022.

Viac o pripravovaných výzvach TU

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že jeseň, resp. koniec kalendárneho roka býva spravidla termínom na predkladanie žiadostí o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok pre viaceré samosprávy (mestá, mestské, časti, obce). Sledujte prosím informácie zverejnené na webových sídlach samospráv v mieste vašej pôsobnosti.