kalendár: kurzy organizované sekciou vzdelávania ZSL

Prehľad jednotlivých kurzov po disciplínach

Prehľad kurzov

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
I. kvalifikačného stupňa

12. – 15. apríl 2023

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
II. kvalifikačného stupňa

15. – 19. apríl 2023

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

24. marec – 02. apríl 2023

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

24.marec – 02.apríl 2023

Kurz animátora lyžovania
Jasná

27. – 31. marec 2023

GS kemp
Jasná

23. – 26. marec 2023

Alpin kurz – lavíny 1
Jasná

26. – 31. marec 2023

Prehľad doškoľovacích kurzov

Doškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

25. – 26. marec 2023

Doškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

01. – 02. apríl 2023

Doškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

25. – 26. marec 2023

Doškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
III. kvalifikačného stupňa
Jasná

25. – 26. marec 2023

Prehľad preškoľovacích kurzov

Preškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

31. marec – 02. apríl 2023

Preškoľovací kurz inštruktora
zjazdového lyžovania
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

31. marec – 02. apríl 2023

Prehľad opravných skúšok

Opravné skúšky inštruktora
zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

02. apríl 2023

Opravné skúšky inštruktora
zjazdového lyžovania
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

02. apríl 2023

Prehľad workshopov

Prehľad kurzov

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
I. kvalifikačného stupňa

12. – 15. apríl 2023

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
II. kvalifikačného stupňa

15. – 19. apríl 2023

Kurz inštruktora snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

24. marec – 02. apríl 2023

Kurz inštruktora snowboardingu
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

24. marec – 02. apríl 2023

Prehľad doškoľovacích kurzov

Doškoľovací kurz inštruktora snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

25. – 26. marec 2023

Doškoľovací kurz inštruktora snowboardingu
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

25. – 26. marec 2023

Prehľad preškoľovacích kurzov

Preškoľovací kurz inštruktora
snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

31. marec – 02. apríl 2023

Preškoľovací kurz inštruktora
snowboardingu
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

31. marec – 02. apríl 2023

Prehľad opravných skúšok

Opravné skúšky inštruktora
snowboardingu
I. kvalifikačného stupňa
Jasná

02. apríl 2023

Opravné skúšky inštruktora
snowboardingu
II. kvalifikačného stupňa
Jasná

02. apríl 2023

Prehľad workshopov

Kurzy

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
I. kvalifikačného stupňa

12. – 15. apríl 2023

Všeobecná časť inštruktorského vzdelávania
II. kvalifikačného stupňa

15. – 19. apríl 2023

Prehľad doškoľovacích kurzov

Kalendár kurzov