vzdelávanie

kalendár: kurzy organizované sekciou vzdelávania ZSL

Prehľad kurzov

Rozhodca zjazdového lyžovania
I. kvalifikačného stupňa

26. nov. 2022

Rozhodca zjazdového lyžovania
II. kvalifikačného stupňa

27. nov. 2022

Rozhodca zjazdového lyžovania
III. kvalifikačného stupňa

03. dec. 2022

Kalendár kurzov