Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19 | Fond na podporu športu

Dávame do pozornosti nasledujúcu informáciu od Fondu na podporu športu s dátumom podania žiadosti do 15. 4. 2021

Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19 | Fond na podporu športu (fondnapodporusportu.sk)