ZSL pokračuje ďalej. Spomalenie afiliácie do FIS ich motivuje k lepšej práci

(Bratislava 30. apríl 2021) – Zväz slovenského lyžovania (ZSL) napriek enormne vyvinutému úsiliu v snahe presvedčiť delegátov nezískalo potrebnú nadpolovičnú podporu na 58. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktoré sa prvýkrát v histórii uskutočnilo vo virtuálnej podobe. Za hlasovalo 40 delegátov, 18 bolo proti a 41 sa nevyjadrilo. Tento krok spomalí afiliáciu ZSL do Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS), ale jeho predstavitelia pokračujú v rokovaniach, aby doviedli svoju snahu v procese začlenenia sa do štruktúr FIS do Kongresu FIS v júni tohto roku.

“Výsledok hlasovania rešpektujeme. Nebudem klamať, že sme trochu rozčarovaní práve z počtu zväzov, ktoré sa zdržali hlasovania. Zrejme aj to poukazuje na stav  športového hnutia na Slovensku a ako povedal prezident SOŠV Anton Siekel, je to osobná zodpovednosť každého z hlasujúcich. Pre nás sa týmto rozhodnutím v podstate mení len to, že pokračujeme v ešte väčšej aktivite v rokovaniach a v činnosti ako doteraz a v tom, čo sme začali,” uviedol výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen v prvej reakcii na rozhodnutie valného zhromaždenia SOŠV, ktoré neschválilo podporné stanovisko k uzneseniu Výkonného výboru SOŠV o ZSL ako nástupníckej organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

Vzápätí Smolen vysvetlil, čo znamená tento výsledok v praxi: “Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli spomalil, ale my nemáme pesimistické nálady. Pravda oslobodzuje a tak to dnes berieme. Naopak, ak sme 40 hlasov presvedčili a len 18 bolo proti a 41 hlasov nevie zaujať stanovisko, tak jednoducho musíme pridať a zlepšiť sa, to v čom ešte musíme analyzovať. Veríme, že sa nám to v krátkom období podarí a proces afiliácie sa opäť spustí.”

Ďalšie valné zhromaždenie SOŠV by malo byť v júli pri schvaľovaní olympijskej výpravy. Do jeho programu by sa mohol dostať opätovne aj bod týkajúci sa slovenského lyžovania. “Ťažko špekulovať, ale môže to byť logický predpoklad,“ dodal Smolen.

Radovan Cagala potvrdzuje slová vedenia ZSL: „Všetkým našim členom odkazujem, aby sa nebáli a nezľakli dnešného hlasovania, lebo týmto sa nič nekončí. Práve naopak, zapneme na vyššie obrátky a v žiadnom prípade sa nič nemení a naša snaha sa ešte zvýši.“