ZSL verí v kladné rozhodnutie na valnom zhromaždení SOŠV

Ladislav Smolen (výkonný viceprezident ZSL): “Pozitívne rozhodnutie pléna SOŠV môže opäť naštartovať a spustiť afiliáciu ZSL do FIS”.

Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktoré sa prvýkrát v histórii uskutoční vo virtuálnej podobe, budú s veľkým záujmom sledovať aj predstavitelia Zväzu slovenského lyžovania (ZSL), ktorý sa uchádza o podporu v snahe stať sa členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Jedným z bodov piatkového zasadnutia bude aj situácia v slovenskom lyžovaní.

“SOŠV má silnú pozíciu a bohatú históriu. Pre nás je veľkou cťou, že sa vôbec môžeme zúčastniť na piatkovom 58. VZ, povedať svoj názor a prezentovať, ako vidíme veci. Keďže však nekomunikujeme s členskými športovými zväzmi, nemáme na to mandát a ani si nemyslíme, že by to bolo správne, tak očakávame, že predkladateľ návrhu, či už to bude prezident SOŠV Anton Siekel alebo generálny sekretár Jozef Liba, ho predloží v zrozumiteľnej podobe, aby sa zväzy mohli objektívne rozhodnúť,” uviedol výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen a pokračoval: “Našou piatkovou métou nie je v žiadnom prípade snaha dosiahnuť vylúčenie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a prijatie ZSL. Napokon prijatie do FIS nie je podmienené členstvom v národnom olympijskom výbore. Aj z historického hľadiska je známe, že keď SLA po svojom vzniku bola najskôr členom FIS a až potom po polroku ju prijali do SOŠV.”

Cieľom ZSL je pokračovať v procese začlenenia do FIS. K tomu je však potrebné aj odobrenie od SOŠV. “Keďže sme len hosťom na valnom zhromaždení, nemáme k dispozícii materiály ani návrhy uznesení. My to len budeme sledovať, akým spôsobom to SOŠV navrhne. ZSL postačí len odporúčanie pléna SOŠV, aby ZSL na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a tiež výkonného výboru SOŠV mohol pokračovať v afiliácii do FIS. Ak sa to podarí, zrejme na najbližšom zasadnutí Rady FIS by sa to malo riešiť. Aj vzhľadom k tomu, že afiliácia ZSL sa začala v januári 2021 a potom bola pozastavená, tak práve kladné rozhodnutie pléna SOŠV môže opäť naštartovať a spustiť afiliáciu ZSL do FIS. Podľa mojich informácií by o tom Rada FIS mohla rokovať ešte pre júnovým valným zhromaždením FIS v Portoroži,” vysvetlil Smolen.

Medzi zainteresovanými stranami sa z iniciatívy SOŠV a MŠVVaŠ SR uskutočnil aj okrúhly stôl. “Vtedy prišlo prvýkrát k stretnutiu s predstaviteľmi SLA. Návrh SOŠV vychádzajúci z praxe bol zamietnutý a k dohode neprišlo. Myslím si, že SOŠV i MŠVVaŠ pochopili, že boli vtiahnutí do tohto sporu. SOŠV už štvrtý či piaty mesiac plní zástupcu SR vo FIS. SOŠV disponuje štatistikami, koľko športovcov vyslalo na medzinárodné podujatia pod hlavičkou ZSL či SLA. Percento pretekárov je výrazne v náš prospech, čo môže naznačiť, kde sa tento šport robí na medzinárodnej úrovni,” doplnil viceprezident ZSL, ktorý na otázku, či ich organizácia zastupuje väčšinu lyžiarskeho hnutia na Slovensku odvetil: “Metodika posudzovania väčšiny je rozdielna v ponímaní ministerstva školstva a FIS. Ministerstvo vychádza zo zákona o športe, pričom ide o počet aktívnych pretekárov zaregistrovaných v danej organizácii a informačnom systéme športu. FIS má podmienku väčšiny lyžiarov definovanú ako počet zahŕňajúci každého člena klubu, ktorý je členom zväzu. V tomto prípade teda je lyžiar aj ten, kto nikdy lyžovanie nerobil a ani nelyžuje, teda môže to byť napríklad len podporovateľ s členstvom v klube. My sme v tejto sezóne na chvíľu tiež podľahli tlaku FIS, resp. tomu zadaniu, a tiež sme sa zapojili takpovediac do súťaže o členskú základňu. Myslím si, že to trvalo len týždeň, ale následne sme prijali rozhodnutie, že pokiaľ by sme mali ísť týmto smerom, aby sme po uliciach naháňali členov, tak to nie je o športe a zastavili sme to. Ak SLA tvrdí, že má 7,5-tisíc členov, my registrujeme do 4-tisíc členov počas dvoch rokov, z ktorých je väčšina aktívnych pretekárov,” dodal L. Smolen.