Poistenie členov ZSL, o.z.

Poistenie členov ZSL

Zväz slovenského lyžovania uzavrel pre všetkých svojich členov skupinové cestovné a úrazové poistenie. Máte možnosť mať nadštandardné krytie počas zahraničných ciest mimo územia Slovenskej republiky a súčasne krytie nákladov na zásah horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky. Poistené môžu byť všetky osoby, ktoré sú členmi ZSL a zároveň mladšie ako 70 rokov. Poistenie sa vzťahuje aj…