Poistenie členov ZSL, o.z.

Poistenie členov ZSL

Zväz slovenského lyžovania uzavrel pre všetkých svojich členov skupinové cestovné a úrazové poistenie. Máte možnosť mať nadštandardné krytie počas zahraničných ciest mimo územia Slovenskej republiky a súčasne krytie nákladov na zásah horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky. Poistené môžu byť všetky osoby, ktoré sú členmi ZSL a zároveň mladšie ako 70 rokov.

Poistenie sa vzťahuje aj na zimné športy resp. rizikové alebo výkonnostné športy vrátane tréningov, sústredení, v rámci prípravy na súťaže, alebo v rámci súťaže profesionálne aj amatérsky.

Všetkým svojim členom odporúčame toto krytie, nakoľko bežné cestovné poistenie má vo výlukách pretekársku a tréningovú činnosť a chceme predísť zvýšeným nákladom našich členov v prípade nepriaznivej situácii alebo zranení.

Rozsah krytia a všetky podmienky zmluvy sú uvedené na našej stránke.

Pokiaľ máte záujem o toto poistenie, kontaktujte prosím Váš klub alebo priamo ZSL. Každého člena je potrebné individuálne nahlásiť do poisťovne a môže byť poistený až od nasledujúceho dňa od doručenia kompletných informácii o členovi. Prílohou zmluvy je aj tabuľka, ktorá informuje ktoré údaje sú potrebné dodať ZSL.

Ročné poistné na osobu je 50€.

MetLife-zmluva